Finans & erfarenheter

 

Finans/ekonomi/process erfarenheter:

 • Genomfört 3 större IT och processförändringar 
 • Verksamhets-, organisations och processutveckling
 • Lean management
 • 19 års erfarenhet som finanschef
 • 20 års erfarenhet inom ledarskap/chefsskap
 • Hållbarhet, ett område där jag börjat fördjupat mig inom, några mindre uppdrag på 3 olika företag genomförda, inkl hållbarhetsredovisning
 • Project controller 
 • Business erfarenhet och utveckling: Inköp- ,sälj- och order process inom produkt och projektverksamhet.(business Process Improvement)
 • Konsultarbete; projektrelaterat, då främst fokus med att korta ledtider och utveckla processer, inkl utbildning inom Finans/Treasury
 • Hantering av valuta och likviditets/cash-management processer
 • Riskhantering och rådgivning; när riskerna behöver täckas (el ej) och kopplingen sedan till redovisningen, främst finansiella risker inkl rådgivning
 • Bankrelaterade ärenden. 
 • Hantering av likvida medel, placeringar och lån inkl bokning av dessa
 • Finansiella instrument/derivat. Treasury relaterade frågor och rådgivning.
 • Budgetering och prognostisering. Löpande uppföljning av kostnader. Arbete till ett förbättrat rörelsekaptial. Finansiell rapportering.
 • Redovisning, BR och RR och dess uppställning, korrelation, bokningar och övriga kopplingar. Främst finansrelaterade både centralt och ute på enheterna/business. 
 • Kundreskontra, fakturering, Leverantörreskontra, Räkningsbehandling och dess kassaflöden och bokningar samt hur dessa hänger ihop.
 • Controlling, projekt och IT
 • Sox/god intern kontroll
 • Kundbesök/fokusering och utveckling/stöd för bästa möjliga service och optimala lösningar för företaget.
 • Uppbyggnad och utveckling av ett Shared Services Center (Kund- och lev reskontra, räkningsbehandling, kassa, löne- och reseräkningsprocesser samt treasury processer)
 • EDI/e-inv./self-billing. Utveckling av nytt elektroniskt flöde av leverantörsfakturor (scanning, tolkning, verifiering, work-flow for attest och godkännande)och digitalisering av treasury processer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLKAB Copyright @ All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera