Ledarskap Effektivisering Process- & verksamhetsutveckling

Ledarskap

Ett bra ledarskap ingår alltid i alla typer av förändringar och utveckling. Ett ständigt utvecklande av medarbetarna och processerna pågår kontinuerligt och skall vara hållbart i längden.

Fokus på ett förändringsprojekt skall inte enbart ligga på IT lösningen eller andra typer av förändringen. Att få med sig personalen på resan och där de själva förstår och bidrar till förändringen är en av de viktigaste komponenterna för att lyckas med en större förändring.

Jag tror på arbetsplatser med delaktighet, där människors behov och gott resultat får samspela. Arbetsglädje, hög motivation och hälsosamt klimat är framgångsfaktorer. Ledarskap/chefskap bör gå hand i hand med ett aktivt medarbetarskap.

Jag tror på ett kundorienterat ledarskap som engagerar medarbetarna och gör alla delaktiga –ett coachande och målstyrt ledarskap som leder till hållbart resultat.

Min motivation ligger i att skapa den goda organisationen som främjar utveckling, effektivitet och välbefinnande.

Jag har 20 års erfarenhet av ledarskap i olika befattningar med operativt personalansvar allt från 3 st till 150 personer.

 

 

Effektivisering

Effektivisering är inte en engångsföreteelse. Arbetssätt måste ständigt utvecklas för att bli ännu effektivare. För att åstadkomma verkliga effekter behövs ett systematiskt förbättringsarbete med ett engagerat ledarskap. Då blir förbättring något som ständigt pågår i organisationen.

För att genomföra en större förändring och för att kunna effektivisera behövs motivation: Hur får jag med mig personalen till att förstå syftet med förändringen, känna sig involverade, engagerade och få en stark motivation till att driva igenom förändringarna tillsammans med ledningen?

Jag har jobbat under många år med att effektivisera arbetssätt och korta ned ledtider tillsammans med berörd personal. Målsättningen är att ständigt hitta kortare ledtider, effektivare processer och mer värdeskapande arbetsuppgifter tillsammans med personalen.

 

Process- och verksamhetsutveckling

En ökad globalisering, digitalisering, rörlighet på arbetsmarknaden, efterfrågan efter rätt kompetens och en svårbedömd marknadsutveckling på ett hållbart sätt gör att företagen idag står inför stora utmaningar. En aktiv omvärldsbevakning och att ständigt förändra efter dagens utmaningar kräver mycket av resurserna på företagen och kan därför också behöva support från någon utifrån som kan se utmaningarna från ett annat perspektiv och hjälpa till i förändringar som krävs utifrån.

För att förbli konkurrenskraftig krävs ständig utveckling av verksamheten på ett hållbart sätt. Jag hjälper gärna organisationer att utvecklas för att nå kort- och långsiktiga mål.

Jag har lång erfarenhet från att jobba med verksamhets-, organisations och processutveckling i olika ledande befattningar där  utveckling av verksamheten är en av de viktigaste komponenterna. Oganisationer måste anpassas efter omvärldens krav för att behålla sina marknadsandelar och konkurrenskraft. För att nå dit behöver alla i företaget bli engagerade och motiverade till att följa med på denna resa. Verksamheter behöver ständigt följa upp att alla är med på banan för att tillsammans kunna nå sina långsiktiga mål i en föränderlig värld.
Lean Management är också ett bra sätt att få alla bli involverade i värdeskapande arbetsuppgifter.

Under 2018 blev jag certifierad förändringsledare.

 

 

Processutveckling

Ibland behöver man se över organisationen och hur vi jobbar mest effektivt tillsammans i optimala processer. Ett arbete som görs tillsammans med medarbetare som inser syftet med processutvecklingen. I mitt arbete drivs jag av att se människor som får insikter och växer som individer och verkligen vill vara med och förändra till det bättre.

Lean Management/Team building

Alla  kan göra skillnad! Tillsammans kan vi göra underverk. Ju mer vi lär känna varandra desto större tillit får vi och kan utifrån det ta oss an komplexa frågor.

Människor/utveckling

Jag är genuint intresserad av andra människor och deras situationer och det ger mig en kick när jag ser att de växer och utvecklas. Mycket handlar om tillit, förtroende och en känsla av tillhörighet och att personen ifråga känner att den kan göra skillnad.

Vi gör det tillsammans

Min mission är att coacha, träna och utveckla chefer och medarbetare till att bli bättre ledare.

Jag vill medverka till att skapa förutsättningar för människor att lära, växa och utvecklas genom

reflektion med lust och glädje.

Verksamhetsutveckling

Jag tror på arbetsplatser med delaktighet, där människors behov och gott resultat får samspela. Arbetsglädje och hälsosamt klimat är en framgångsfaktor. Ledarskap/chefskap bör gå hand i hand med ett aktivt medarbetarskap där man tillsammans utvecklar verksamheten.

Ledarskap

Ett ständigt utvecklande av medarbetarna och processerna pågår kontinuerligt och skall vara hållbart i längden. Motiverade och friska medarbetare som "vill ha bollen" för att föra verksamheten framåt är en stor framgångsfaktor. I ett hållbart samhälle ser vi också till att vi har den kompetens vi behöver på både kort och lång sikt. 

FLKAB Copyright @ All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera