Om

Finans, Förändring & Ledarskap Konsult AB

 

 

Om Agneta Hjorth
Tel 070-6513883

Ex på leveranser via FLK AB:

 • Delaktig i projekt med hållbarhetsfokusering.
 • Jobbat som Projekt controller på Bombardier.
 • Processutveckling teamutveckling på bank.
 • Jobbar fn med utrullning av intern kontroller på ett globalt företag

  Ex på leveranser via ABB:


  • Genomfört ett antal olika effektiviseringsprojekt för att minska


           ledtider i processer till ett flertal kunder/personal.

  • Implementerat och byggt upp central funktion för samtliga treasury processer i Sverige och Danmark.
  • Byggt upp Shared Service verksamhet för ABB Sverige där vi implementerade funktioner/resurser från 30 olika legala enheter.
  • Implementerat ett elektroniskt work-flow för leverantörsfakturor, vilket ledde till en 40% effektivisering.
  • Implementerat flertal IT system- och processförändringar, där både IT systemet/verktygen förändrats likväl som arbetssätten för personalen. Stort fokus på förändringsprocessen med både ledarskap och kravspec för ett bättre och mer effektivt sätt att arbeta på, vilket leder till ett mer värdeskapande arbetssätt.
  • Implementerat Lean management.
  • Kontinuerligt framtagande av strategier, mål och visioner för en bättre verksamhetsutveckling. Genomfört ett antal olika organisationsförändringar.
  • Genomfört flertal utbildningar i finansiella risker, valutahantering och dess påverkan på balans- och resultaträkning men också grundläggande för att förstå hur marknaden fungerar och vilka risker man bör eliminera.
  • Implementerat ett nytt globalt rapporteringspaket för IS kostnader.
  • Byggt upp en back-office administration/avdelning för TreasuryCenter, Sweden


          

     

    Jag har 20 år av ledarskapserfarenhet, certifierad förändringsledare, Zapp användare och certifierad IPU ledare och över 30 års erfarenhet av ekonomi/finans bakom mig på olika nivåer och i olika ledande befattningar på ABB AB, där jag jobbat större delen av mitt yrkessamma liv. Mina befattningar har varierat som t.ex. finanschef både ute på enheter/divisioner/business samt inom centrala funktioner, konsult, kundhandlare på valuta- & penningmarknaden och controller mm. Är certifierad förändringsledare och jobbar gärna i projekt och med hållbarhet. Under mina yrkessamma år har jag skaffat mig en gedigen erfarenhet av bl. a:

    • Ledarskap (ledningsgruppsarbete, operativt personalarbete, coachning/utveckling,  organisationsförändringar, Lean management mm).
    • Finans/Ekonomi/redovisning inkl budget och prognostisering, controlling, projekt controlling, internal control/SOX, USGAAP.
    • Ansvarade förTreasury relaterade områden för svenska och danska enheter (valuta, cash-management, bankrelaterade områden, riskhantering mm).

          -

    • Verksamhets- och processutveckling. Sälj- och köpprocesserna för produkt- och projektverksamhet.
    • Större förändringsprojekt (oftast IT projekt tillsammans med ledarskap/förändrat arbetssätt, men även i samband med nedläggning av verksamhet vilket fokus då främst legat på personal- och organisationsfrågor. 
    • Kundbesök/support och utveckling/stöd samt rådgivning för bästa möjliga service och optimala lösningar med minimerade risker för kunderna.
    • Konsultering,  där fokus främst varit att jobba med processer och minska ledtider samt utbildning.

    Länk till min LinkedIn: 

    FLKAB Copyright @ All Rights Reserved

    Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

    Acceptera